Pogoji uporabe

 • Za uporabo storitev na JNA.si veljajo določila iz splošnih poslovnih pogojev.
 • Kakršnekoli izjeme, veljajo samo na osnovi pisnega soglasja.
 • Pogodbeni odnos med JNA.si in naročnikom se vzpostavi z registracijo oziromo naročilom na spletni JNA.si.
 • Uporabnik se zavezuje, da bo geslo in uporabniško ime, ki mu ga bo dodelil portal JNA.si, varoval kot poslovno skrivnost in da ga bo uporabljala pooblaščena oseba.
 • Morebitne stroške, ki bi nastali zaradi (morebitne) zlorabe, nosi uporabnik portala. Uporabnik se strinja, da je seznanjen z navodili in pravili uporabe JNA.si ter da bo v tistem delu upošteval avtorske pravice ter spoštoval slovensko in evropsko zakonodajo.
 • Ponudba storitev JNA.si je neobvezujoča. JNA.si si zadržuje pravico do spremembe ponudbe tudi potem, ko je naročnik že sprejel ponudbo, če to zahtevajo tehnične omejitve ali če so spremembe malega obsega. Lastnosti navedene v navodilih ter prospektih in drugih materialih so neobvezujoča.
 • Uporaba in dostop do JNA.si sta zagotovljena 24 ur na dan in vsak dan v letu, razen v primerih, ki sledijo.
 • Informacije iz portala JNA.si so informativne narave in niso namenjene uradnim ali investicijskim dejavnostim.
 • Portal JNA.si ne prevzema odgovornosti v primeru nedostave javnih razpisov v kolikor jih ni zajetih v bazi portala JNA.si. Portal JNA.si ne odgovarja za morebitno poslovno škodo.
 • Informacije na iz portala JNA.si ni dovoljeno neavtorizirano nalagati prepisovati, preprodajati ali uporabljati v komercialne namene.
 • Naročnina na storitve JNA.si je sklenjeno za 12 mesecev z možnostjo podaljšanja. Naročeno uporabo oziroma geslo ni možno odpovedati pred iztekom veljavnosti pogodbe.
 • V ceniku storitev je določena cena in vrsta naročnine, ki je odvisna od števila iskalnih profilov, držav ter e-naslovov.
 • Za zagotavljanje kakovostne uporabe portala javnih naročil JNA.si se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi storitve JNA.si upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na elektronskih straneh.
 • Upravljalec stranizagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika.
 • Upravljalec strani se zavezuje, da bo vse podatke naročnika, ki se v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi predpisi o varovanju osebnih podatkov, štejejo za osebne podatke, varoval in z njimi razpolagal na način in po postopkih, določenih v zakonu o varstvu osebnih podatkov.
 • Naročnik lahko od nosilca s pisnim sporočilom kadarkoli zahteva, da naročnik ne uporablja njegovih podatkov za obveščanje ter da osebne podatke naročnika izbriše iz svoje zbirke osebnih podatkov. Naročnik dovoljuje, da mu portal JNA.si pošilja obvestila in morebitna promocijska spročila.  
 • Posamezno plačilo s kartico se ne obnavlja.
 • JNA.si sprejema reklamacije v 8 dneh od aktivacije naročnine.