TI Naslov Storitve usposabljanja kadrov (osebja)
ND Številka dokumenta 081791-2015
PD Datum objave 0000-00-00 00:00:00
TW Kraj Pariz
AU Naročnik
OL Izvirni jezik fr
HD Naslov 01302
CY Država Francija
AA Vrsta naročnika 6: Oseba javnega prava
DS Poslani dokumenti 0000-00-00 00:00:00
NC Pogodba 4: Javno naročilo storitev
PR Postopek 1: Odprti postopek
TD Dokument 3: Obvestilo o javnem naročilu
RP Predpis 4: Evropska unija
TY Vrsta
AC Merila za oddajo
PC CPV koda 80511000 - Storitve izobrau017eevanja in usposabljanja
RC NUTS koda FR
MA Glavne aktivnosti B: Socialno varstvo