TI Naslov Storitve popravila in vzdrževanja
ND Številka dokumenta 082408-2015
PD Datum objave 0000-00-00 00:00:00
TW Kraj Bruselj
AU Naročnik
OL Izvirni jezik fr
HD Naslov 01605
CY Država Belgija
AA Vrsta naročnika 4: Gospodarske javne službe
DS Poslani dokumenti 0000-00-00 00:00:00
NC Pogodba 4: Javno naročilo storitev
PR Postopek 4: Postopek s pogajanji
TD Dokument 3: Obvestilo o javnem naročilu
RP Predpis 5: Evropska unija s soudeležbo držav GPA
TY Vrsta
AC Merila za oddajo
PC CPV koda 50000000 - Programski paketi in informacijski sistemi
50232000 - Storitve popravila, vzdru017eevanja in pripadajou010de storitve, povezane z u017eelezniu0161kim prevozom in drugo opremo
50232100 - Storitve popravila, vzdru017eevanja in pripadajou010de storitve, povezane z u017eelezniu0161kim prevozom in drugo opremo
50232110 - Storitve popravila, vzdru017eevanja in pripadajou010de storitve, povezane z u017eelezniu0161kim prevozom in drugo opremo
45316100 - Elektroinu0161talacijska dela
45316110 - Elektroinu0161talacijska dela
RC NUTS koda BE100
MA Glavne aktivnosti T: Mestni železniški, tramvajski, trolejbusni ali avtobusni promet