TI Naslov Deli lokomotiv ali vrtljivih podstavkov
ND Številka dokumenta 082325-2015
PD Datum objave 0000-00-00 00:00:00
TW Kraj Minden
AU Naročnik
OL Izvirni jezik de
HD Naslov 01505
CY Država Nemčija
AA Vrsta naročnika 4: Gospodarske javne službe
DS Poslani dokumenti 0000-00-00 00:00:00
NC Pogodba 2: Javno naročilo blaga
PR Postopek 4: Postopek s pogajanji
TD Dokument 3: Obvestilo o javnem naročilu
RP Predpis 4: Evropska unija
TY Vrsta
AC Merila za oddajo
PC CPV koda 34631000 - Tirna vozila in njihovi deli
RC NUTS koda DE731
MA Glavne aktivnosti R: Železniški promet