TI Naslov Storitve popravila in vzdrževanja premičnih stopnic
ND Številka dokumenta 082428-2015
PD Datum objave 0000-00-00 00:00:00
TW Kraj Bruselj
AU Naročnik
OL Izvirni jezik fr
HD Naslov 01605
CY Država Belgija
AA Vrsta naročnika 4: Gospodarske javne službe
DS Poslani dokumenti 0000-00-00 00:00:00
NC Pogodba 4: Javno naročilo storitev
PR Postopek 4: Postopek s pogajanji
TD Dokument 3: Obvestilo o javnem naročilu
RP Predpis 5: Evropska unija s soudeležbo držav GPA
TY Vrsta
AC Merila za oddajo
PC CPV koda 50740000 - Razne storitve popravila in vzdru017eevanja
45313000 - Elektroinu0161talacijska dela
45313200 - Elektroinu0161talacijska dela
42419530 - Oprema za dviganje in manipulacijo in njeni deli
RC NUTS koda BE100
MA Glavne aktivnosti T: Mestni železniški, tramvajski, trolejbusni ali avtobusni promet