TI Naslov Lokalno omrežje
ND Številka dokumenta 080650-2015
PD Datum objave 0000-00-00 00:00:00
TW Kraj Grimsby
AU Naročnik
OL Izvirni jezik en
HD Naslov 01202
CY Država Združeno kraljestvo
AA Vrsta naročnika 6: Oseba javnega prava
DS Poslani dokumenti 0000-00-00 00:00:00
NC Pogodba 2: Javno naročilo blaga
PR Postopek 2: Omejeni postopek
TD Dokument 3: Obvestilo o javnem naročilu
RP Predpis 4: Evropska unija
TY Vrsta
AC Merila za oddajo
PC CPV koda 32410000 - Omreu017eja
32580000 - Oprema v zvezi z obdelavo podatkov
64220000 - Telekomunikacijske storitve
32430000 - Omreu017eja
32520000 - Telekomunikacijska oprema in potrebu0161u010dine
72000000 - 7
32540000 - Telekomunikacijska oprema in potrebu0161u010dine
64210000 - Telekomunikacijske storitve
32510000 - Telekomunikacijska oprema in potrebu0161u010dine
50330000 - Storitve vzdru017eevanja telekomunikacijske opreme
32570000 - Telekomunikacijska oprema in potrebu0161u010dine
32550000 - Telekomunikacijska oprema in potrebu0161u010dine
32420000 - Omreu017eja
45310000 - Elektroinu0161talacijska dela
32560000 - Telekomunikacijska oprema in potrebu0161u010dine
RC NUTS koda UKE13
MA Glavne aktivnosti H: Zdravje