TI Naslov Razne storitve
ND Številka dokumenta 082573-2015
PD Datum objave 0000-00-00 00:00:00
TW Kraj Bern
AU Naročnik
OL Izvirni jezik en
HD Naslov 04302
CY Država Švica
AA Vrsta naročnika 1: Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ
DS Poslani dokumenti 0000-00-00 00:00:00
NC Pogodba 4: Javno naročilo storitev
PR Postopek 2: Omejeni postopek
TD Dokument 3: Obvestilo o javnem naročilu
RP Predpis S: Sporazum med Evropsko skupnostjo in Å vicarsko konfederacijo
TY Vrsta
AC Merila za oddajo
PC CPV koda 98300000 - 9
RC NUTS koda
MA Glavne aktivnosti