TI Naslov Antihemoragiki
ND Številka dokumenta 080710-2015
PD Datum objave 0000-00-00 00:00:00
TW Kraj Hannover
AU Naročnik
OL Izvirni jezik de
HD Naslov 01202
CY Država Nemčija
AA Vrsta naročnika 6: Oseba javnega prava
DS Poslani dokumenti 0000-00-00 00:00:00
NC Pogodba 2: Javno naročilo blaga
PR Postopek 1: Odprti postopek
TD Dokument 3: Obvestilo o javnem naročilu
RP Predpis 5: Evropska unija s soudeležbo držav GPA
TY Vrsta
AC Merila za oddajo
PC CPV koda 33621200 - Splou0161na zdravila za sistemsko zdravljenje infekcij in cepiva
RC NUTS koda DE9
MA Glavne aktivnosti