TI Naslov Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
ND Številka dokumenta 082571-2015
PD Datum objave 0000-00-00 00:00:00
TW Kraj Ženeva
AU Naročnik
OL Izvirni jezik fr
HD Naslov 04302
CY Država Švica
AA Vrsta naročnika 3: Lokalne oblasti
DS Poslani dokumenti 0000-00-00 00:00:00
NC Pogodba 4: Javno naročilo storitev
PR Postopek 1: Odprti postopek
TD Dokument 3: Obvestilo o javnem naročilu
RP Predpis 7: GPA
TY Vrsta
AC Merila za oddajo
PC CPV koda 71200000 - Arhitekturne storitve in z njimi povezane storitve
71300000 - Inu017eenirske storitve
RC NUTS koda
MA Glavne aktivnosti