TI Naslov Gradbena dela na srednji šoli
ND Številka dokumenta 080191-2015
PD Datum objave 0000-00-00 00:00:00
TW Kraj Haan
AU Naročnik
OL Izvirni jezik de
HD Naslov 01102
CY Država Nemčija
AA Vrsta naročnika 3: Lokalne oblasti
DS Poslani dokumenti 0000-00-00 00:00:00
NC Pogodba 1: Gradnje
PR Postopek 4: Postopek s pogajanji
TD Dokument 3: Obvestilo o javnem naročilu
RP Predpis 4: Evropska unija
TY Vrsta
AC Merila za oddajo
PC CPV koda 45214220 - Inu0161talacijska dela pri gradnjah
RC NUTS koda DEA1C
MA Glavne aktivnosti S: Javna uprava